Jiří Chlum, varhaník varhany, varhanní koncert, varhanní hudba, festival varhanní hudby chrámové varhany, historické varhany hudba, poslech varhanní hudby, hudební zážitek

Biografie

Jiří Chlum (*1964) - varhany

Hru na varhany vystudoval na konzervatoři v Teplicích u profesorky Elizabeth Brinsden (Austrálie), hru na klavír u profesorky Věry Vlkové a generálbas u profesora Rudolfa Zelenky. Na Univerzitě v Hradci Králové vystudoval Chrámovou hudbu u docenta Františka Vaníčka a vysokoškolská studia dokončil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Rovněž studoval varhanní interpretaci u profesora Michala Novenka a varhanní improvizaci u profesora Jaroslava Vodrážky v Praze. V roce 1997 absolvoval kurzy improvizace v barokním a romantickém stylu ve Frankfurtu nad Odrou u Doc. Petera van Dijka (Nizozemsko) a Doc. Krzysztofa Ostrowskeho (Polsko), v roce 2006 interpretační kurz na brněnské JAMU u profesorky Kamily Klugarové. V roce 2016 zahájil doktorské studium Hudební teorie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V letech 1985-1998 působil jako varhaník v několika pražských chrámech. Je dlouholetým varhaníkem poutní baziliky Panny Marie ve Filipově, kde, mimo jiné, založil letní mezinárodní festival "Varhanní duchovní hudba ve Filipově". Věnuje se pedagogické a koncertní činnosti u nás i v zahraničí. Vystupuje na hudebních festivalech, jako je například "Kladrubské léto", "Církvický hudební festival", "Festival Organowy v Zabrze" (Polsko) a jiné. Spolupracuje se zahraničními hudebními tělesy "Ostsächsisches Kammerorchester" a "Ebersbacher Kantorei" (Německo).

V roce 2007 nahrál pro hudební vydavatelskou společnost Rosa CD album s názvem Filipovské varhany. V roce 2008 nahrál CD album s unikátními barokními a klasicistními varhanami severních Čech a v roce 2010 vydalo Karmelitánské nakladatelství jeho třetí CD album s názvem Ave Maria, kde představuje nedávno zrekonstruované filipovské varhany v Mariánské poutní bazilice.